Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji

poufne koperty płacowe do zadruku na drukarkach igłowych

Koperty są wykonywane w formie składanki komputerowej i przeznaczone są do zadruku na standardowych drukarkach igłowych. Wielkość kopert oraz wielkość pól na informacje jawne (nazwisko i imię pracownika, dział, adres) dostosowujemy do istniejącego w firmie komputerowego programu płacowego.

Data mailer składa się ze strony jawnej, przeznaczonej do przechowywania w aktach lub do zniszczenia oraz ze sklejonej z dwóch warstw koperty, której otwarcie jest możliwe poprzez oderwanie perforacji lub przez rozerwanie/obcięcie brzegów. Kopiowanie pomiędzy poszczególnymi warstwami odbywa się poprzez karbon na stronie wstępnej koperty oraz poprzez warstwę papieru samokopiującego właściwej koperty płacowej.

Nasze druki spełniają jednocześnie wymogi druków RMUA bowiem mogą zawierać, oprócz danych identyfikujących ubezpieczonego i płatnika, wymiar czasu pracy, zestawienia należnych składek na ubezpieczenie społeczne z wyszczególnieniem ich podstawy wymiaru, podstawę wymiaru i kwotę składki zdrowotnej, a także oświadczenie płatnika o rzetelności przekazywanych danych oraz podpis i pieczątkę płatnika, i inne dane wymagane przy drukach RMUA, a drukowane przez zakład pracy.

Płatnik jest w stanie podpisać i przystawić pieczątkę na kopercie z wydrukowaną już zawartością, ponieważ warstwa wierzchnia koperty jest krótsza od spodniej. Możemy również nanieść na kopercie fascimile podpisu i pieczątki.